Sayfa Yükleniyor

Dirk Wiechmann

...

Dirk Wiechmann

Prof. Wiechmann, 1997 yılında ortodonti uzmanı oldu, o zamandan beri aktif tedavide yaklaşık 1000 lingual hasta ile dünyanın en büyük lingual pratiği olan Almanya Bad Essen’de özel muayenehanesinde çalışıyor.

2011 yılında ortodonti alanında doktora derecesi aldı. 2013 yılında Hannover Tıp Fakültesi’nde ortodonti profesörü oldu. Prof. Wiechmann, 2016 yılında Fransa’nın Montpellier Üniversitesi’nden “Doctor Honoris Causa”yı aldı.

Lingual ortodonti alanındaki bilimsel ve klinik çalışmaları, Fransa Ortodonti Federasyonu’nun “prix d’honeur”u da dahil olmak üzere birçok ödülle tanındı.

Bilimsel ve klinik araştırmalarının odak noktası; lingual ortodontideki mükemmelliktir.


Konuşma Özeti
Tamamen Özelleştirilmiş Bir Lingual Aparey ve Yeni Bir Mini Vida Ankraj Kullanarak Maksiller Toplu Distalizasyon ile Sınıf II

Giriş: Çalışmanın amacı, tamamen özelleştirilmiş bir lingual aparey (CCLA; WIN, DW-Lingual Systems, Almanya) ile maksiller arkta yeni bir en masse distalizasyon yönteminin etkinliğini değerlendirmektir. Bu nedenle sıfır hipotezi olarak, Angle Sınıf II hastalarda dentoalveolar kompanzasyondan sonra kişiye özel tanımlanan Angle Sınıf I kanin ilişkisinden ve normal overjetten sapma test edilmiştir.
Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya 23 hasta dahil edildi (e/k 3/20, ortalama yaş 29.6 yıl ,min/maks, 13,6/50.9 yıl). Dahil edilme kriterleri; mini vidalı ankraj desteği ile tek veya iki taraflı maksiller en masse distalizasyon ve tamamen kişiye özgü lingual ortodontik tedaviden önce Angle Sınıf II oklüzyonunun yarım tüberkülden fazla olması (12 bilateral olgu, toplam 35). (T0) öncesi ve CCLA tedavisinden (T3) sonra alınan alçı modeller, tedavi hedefi olarak belirlenen Sınıf I kanin ilişkisi ve normal overjet ile karşılaştırıldı. Seviyelendirme ve hizalamanın (T1) ardından minividalar yerleştirildi ve en masse distalizasyonun sonunda (T2) çıkarıldı. İstatistiksel analiz, Schuirmann’ın Tek örneklem hipotez testi (tek yönlü ve çift yönlü hipotez testi) denklik testi kullanılarak, her iki tarafta α=0.025 (toplam α=0.05) olan bir tek örnek t-testine dayalı olarak gerçekleştirildi.
Bulgular: Kanin ilişkisi için planlanan düzeltimin %97’sine (3,7 mm’de ortalama 3,6 mm) ve overjet düzeltiminin %97’sine (3,2 mm’de ortalama 3,1 mm) ulaşılmış olup; kanin ilişkisi ve kişisel tedavi planı ile nihai sonuç arasında overjet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir eşdeğerlik değerine ulaşılmıştır (p<0,0001) . Olumsuz etkiler, 35 mini vidanın ikisinin kaybıyla sınırlıydı. Bununla birlikte, tedavi planlandığı gibi, değiştirilmeden tamamlandı. Bu sonuçlar baz alınarak sıfır hipotezi reddedilmiştir.
Sonuç: Dentoalveolar kompanzasyon yoluyla maksiller en-masse distalizasyon, Angle Class II maloklüzyonun öngörülebilir bir şekilde düzeltilmesine izin vermektedir.

Top