Sayfa Yükleniyor

Didem Aktan

...

Didem Aktan

Dr. Didem AKTAN, 1985 yılında İstanbul’da doğmuş orta ve lise öğrenimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapmış, aynı fakültenin Ortodonti Anabilim Dalı’nda uzmanlık ve doktora eğitimini tamamlamıştır.

2011 yılından beri ağırlıklı olarak lingual ortodonti ile ilgilenen Dr. AKTAN, bu konuda ulusal ve uluslararası birçok kongre, sempozyum ve sertifikasyon programlarına katılmıştır. Türk Ortodonti Derneği üyesi ve 2018 yılında da Avrupa Lingual Ortodonti Derneği Aktif üyesi (ESLO Active Member) olan Dr. AKTAN, (Türk) Lingual Ortodonti Derneği’nin (LOD) kurucularından olup şu anki başkanıdır.

Dr Aktan, İstanbul’da lingual ortodonti üzerine klinik eğitim programı yürütmekte olup ve 2020 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesinde lisans sonrası “Lingual Ortodonti” derslerini vermektedir.
Yurt içi lingual ortodonti ile ilgili klinik çalışmalarını sürdürmekte olan Dr Aktan, yurt dışı kliniklerle ve derneklerle de ortak çalışmalar yürütmektedir.


Konuşma Özeti
Lingual ortodontide çekimli vakaların klinik yönetimi ve sabit fonksiyonel apareylerin kullanımı

Lingual ortodonti, gerçekten görünmeyen tek ortodontik tedavi seçeneği olarak günümüzde pek çok hasta tarafından tercih edilmektedir.

Tamamenkişiye özel üretilen lingual ortodontik braket sistemlerininkullanımı ve teknolojinin getirdiği avantajlar ile birlikte dahaöncelingualortodontiktedavisırasındayaşananpek çoksorun ve yan etkigiderilmiş vebuşekildetamamen öngörülebilir, net vebaşarılı tedavi sonuçlarıeldeedilmiştir.

Kişiye özel üretilen lingualortodontiksistemlerin en büyük klinikavantajı yüksek tork kontrolü ve tedavi sonuçlarının öngörülebilir olmasıdır, ki bu Sınıf II Malokluzyonlar ve çekimli vakaların tedavisinde oldukça kritik bir öneme sahiptir. İdeal protokoller izlendiğinde kişiye özel üretilen lingual ortodontik sistemler ile  şiddetli maloklüzyonlarınklinik yönetimi oldukça kolay ve başarılıdır, dolayısıyla bu durum hekime büyük bir klinikavantaj sağlamaktadır.

Bu sunumda, tamamen kişiye özel üretilen lingual braket sistemleri kullanılarak tedavi edilen çekimli ortodontik vakalar ile adolesan ve yetişkinlerde sınıf II maloklüzyonların tedavisi için kullanılan lingual ortodontik tedavi stratejileri ve ideal protokoller anlatılacaktır.  Bu kapsamda sabit fonksiyonel apareylerin ve herbst mekaniklerinin klinik kullanım yöntemleri de ek olarak vakalar üzerinden incelenecektir.

Top