Sayfa Yükleniyor

Bilimsel Program

...

Bilimsel Program

Program
28 KASIM 2021, PAZAR
08:30-09:00

AÇILIŞ

09:00-10:50

09:00-09:45

KONFERANS-1

Oturum Başkanı: Erhan Özdiler
Bölüm 1
Şeffaf plaklar ve sabit ortodontik apareylerin biyomekaniği
Yahya Tosun

09:45-09:55 Ara
09:55-10:50

KONFERANS-1

Oturum Başkanı: Erhan Özdiler
Bölüm 2
Şeffaf plaklar ve sabit ortodontik apareylerin biyomekaniği
Yahya Tosun

10:50-11:20 Stant Alanı Ziyareti
11:20-12:00

Orhan Okyay Yarışma Oturumu

Oturum Başkanı: Ahu Acar
ÖSB-
1 Mini vida ankrajının kullanıldığı iki farklı en masse retraksiyon mekaniğinin etkilerinin karşılaştırılması
Celal Genç, Jalen Devecioğlu Kama
ÖSB-2 Sınıf III Maloklüzyonun Cerrahi-Ortodonti İş Birliği ile Tedavisinin Ses Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Şerife Şahin, Berza Yılmaz
ÖSB-3 Ortognatik Cerrahi Sonrası M.Masseter’in Aktivite-Elastisite-Boyutsal Değişimlerinin Uzun Dönem Değerlendirilmesi
Özge Müftüoğlu, Ezgi Sunal Aktürk, Hakan Eren, Cansu Görürgöz, Hakan Alpay Karasu, Kaan Orhan, Bora Akat, Tülin Ufuk Toygar Memikoğlu

12:00-12:30 Stant Alanı Ziyareti
12:30-13:30

KONFERANS-2

Oturum Başkanı: Burcu Baloş Tuncer
Şeffaf plaklar ile lingual ortodontik tedavinin biyomekaniksel farklılıklarının ve tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması
Ömür Polat Özsoy

13:30-15:00

Sözlü Bildiri Oturumu-1

Oturum Başkanı: Burcu Baloş Tuncer
SB-01
Açık Kapanışlı Bireylerde Eğimli Arklar Ve Dikey Elastiklerin Dişler Ve İskeletsel Yapıda Oluşturduğu Değişikliklerin Üç Boyutlu Görüntüleme Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Buket Erdem, Nazan Küçükkeleş
SB-02 Çekimli Vakalarda Boşlukların Kapatılmasında Kullanılan Biyomekaniklerin Tercih Edilme Sıklığının Değerlendirilmesi
Derviş Emre Ercan, Merve Bayrakçeken
SB-04 Angle Sınıf II Hastalarda Forsus Apareyinin Kondildeki Etkisinin Fraktal Analiz İle Değerlendirilmesi
Emre Köse, Yazgı Ay Ünüvar, Mehçure Nur Albayrak
SB-05 Sınıf II Maloklüzyonlarda Farklı Distalizasyon Sistemlerinin Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi ile Değerlendirilmesi
Mehmed Taha Alpaydın, Süleyman Kutalmış Büyük
SB-06 Üst Kesici Pozisyonunun Yumuşak Dokulara Etkisinin İncelenmesi
Murat Tunca, Yeşim Kaya, Yasemin Tunca, Seda Kotan
SB-07 Angle Sınıf II Hastalarda Forsus Kullanımının Üçüncü Molar Dişlere Etkisi
Yazgı Ay Ünüvar, Emre Köse, Mustafa Uzun
SB-08 Burstone segmental ark tekniği ile 2 veya 4 kesici diş intrüzyonunun posterior segment üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
Sevil Akkaya, Nehir Canıgür Bavbek
SB-09 Sürekli ve kesikli kuvvetlerin ortodontik diş hareketine etkisi
Özlem Aylıkcı, Gökmen Kurt
SB-10 Mini Vida Destekli Distalizasyon İçin Kullanılan Palatinal Ankraj Bölgelerinin 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi Kullanılarak Karşılaştırılması
Yunus Çarpar, Berat Serdar Akdeniz, Volkan Aykaç

15:00-15:30 Stant Alanı Ziyareti
15:30-17:30

KONFERANS-3

Oturum Başkanı: Çağla Şar
Lingual ortodontide çekimli vakaların klinik yönetimi ve sabit fonksiyonel apareylerin kullanımı
Didem Aktan
Tamamen Özelleştirilmiş Bir Lingual Aparey ve Yeni Bir Mini Vida Ankraj Kullanarak Maksiller Toplu Distalizasyon ile Sınıf II
Dirk Wiechmann

17:30-18:00 Stant Alanı Ziyareti
18:00-19:50

18:00-18:45

KONFERANS-4

Oturum Başkanı: Nazan Küçükkeleş
Bölüm 1
Geleneksel olmayan ortodontik tedavilere biyomekanik bakış açısı
Vittorio Cacciafesta

18:45-18:55 Ara
 

18:55-19:50

KONFERANS-4

Oturum Başkanı: Nazan Küçükkeleş
Bölüm 2
Geleneksel olmayan ortodontik tedavilere biyomekanik bakış açısı
Vittorio Cacciafesta

19:50-21:00 Stant Alanı Ziyareti
21:00-22:00

KONFERANS-5

Oturum Başkanı: Korkmaz Sayınsu
Yüz, havayolu ve oklüzal açıdan tedavisi zor olan hastanın ortodontik ve cerrahi tedavisi
William Arnett

29 KASIM 2021, PAZARTESİ
08:00-09:00

Sözlü Bildiri Oturumu-2

Oturum Başkanı: Berza Şen Yılmaz
SB-11 Farklı Braket Sistemleri ve Bitirme Prosedürlerinin Mine Renklenmesi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Abdullah Kaya, Fundagül Bilgiç Zortuk
SB-12 Düşük Doz Lazer Tedavisi ve Mikroosteoperforasyonların Ortodontik Diş Hareket Hızına Etkileri: Randomize Kontrollü Split-Mouth Çalışması
Esra Bolat Gümüş, Sanaz Sadry, Burcu Ekiz Uslu
SB-13 Yapay Zeka Algoritmasıyla Gerçekleştirilen Sefalometrik Analizin Bilgisayar Destekli Sefalometrik Analizle Kıyaslaması
Haluk Gören, Ayşegül Güleç
SB-14 Üç Farklı Transfer Kaşığı ile Braket Konum Doğruluğunun Karşılaştırılması
Hilal Gündoğ, Hande Pamukçu, Ayça Arman Özçırpıcı
SB-15 Türk Ortodonti Derneği’nin Bilimsel Toplantılarında Sunulan Sözlü Bildirilerin Uluslararası Dergilerde Yayımlanma Oranı
Furkan Dindaroğlu, Kaan Kahya, Orhan Fırtına, Derya Germeç Çakan
SB-16 Retansiyon apareylerinin oklüzal kuvvetlere etkilerinin T-Scan III ile karşılaştırılması
Merve Bayrakçeken, Sevil Akkaya
SB-17 Maksiller Ekspansiyonda Kök Rezorpsiyon Krater Derinlikleri (Micro BT Çalışması)
Refika Topal, Seher Gündüz Arslan

09:00-09:15 Stant Alanı Ziyareti
09:15-09:55

Ayhan Enacar Vaka Yarışması Oturumu

Oturum Başkanı: Seher Gündüz Aslan
ÖSB-4 Crouzon Sendromlu Bir Hastanın İnterdisipliner Tedavisi: Erken Distraksiyon Osteogenezis, Kapsamlı Ortodontik Tedavi ve Uzun Dönem Takip
Oya Erten, Begüm Yıldız Arslan, Halil İbrahim Canter, Kemalettin Yıldız, Tolga Turan Dündar, Derya Germeç Çakan
ÖSB-5 Şiddetli Kondiler Rezorpsiyonun Çift Aşamalı Cerrahi Tedavisi: Bir Yıllık Takip
Nilüfer İrem Tunçer, Ayça Arman Özçırpıcı, Burak Bayram
ÖSB-6 Şeffaf Plaklar ve Tamamen Dijital Planlama ile Ortognatik Cerrahi Tedavi
Osman Öktem Aktürk, Ezgi Sunal Aktürk, Nurettin Diker, Doğan Dolanmaz

10:00-11:00

KONFERANS-6

Oturum Başkanı: Müge Aksu
Ortognatik cerrahide 3-boyutlu planlama ve uygulama devrimi
Mehmet Manisalı

11:00-11:30 Stant Alanı Ziyareti
11:30-12:45

Sözlü Bildiri Oturumu-3

Oturum Başkanı: Enver Yetkiner
SB-18 Ortognatik cerrahi sonrasındaki iyileşme sürecine hasta odaklı bakış açısı: YouTube video analizi
Aleyna Gülyokuş, Seda Çullu, Nehir Canıgür Bavbek, Burcu Baloş Tuncer
SB-19 Mandibular ilerletme ve maksiller protraksiyonun üst hava yolu genişliğine etkisinin değerlendirilmesi
Ayşegül Süğürtin, Hasan Camcı
SB-20 Maksiller ilerletme cerrahisi uygulanan hastaların Arnett Analizi ile değerlendirilmesi
Gökhan Çoban, Taner Öztürk
SB-21 Sınıf III deformite, Sella köprülenmesi ve Ponticulus Posticus arasındaki ilişki
Hatice Kübra Olkun
SB-23 Çift Çene Ortognatik Cerrahi ile Tedavi Edilmiş İskeletsel Sınıf III Hastaların Tedavi Sonrası Yumuşak Doku Değişikliklerinin ve Yüz Çekiciliğinde Altın Oranın Etkisinin Fotometrik Olarak Değerlendirilmesi
Nisa Ildız Çelebioğlu, Ayşe Tuba Altuğ
SB-24 Farklı Ortognatik Cerrahi Yaklaşımlar Hastaların Yaşam Kalitesini Etkiler mi?
Ömer Faruk Sarı, Muhammed Hilmi Büyükçavuş, Yavuz Fındık
SB-25 Üçüncü Molarların Beneslider Apareyi ile Yapılan Distalizasyon Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Nilüfer İrem Tunçer

12:45-13:00 Stant Alanı Ziyareti
13:00-14:00

KONFERANS-7

Oturum Başkanları: Bülent Baydaş, Furkan Dindaroğlu
Hasta başında kolaylık: Kullanıma hazır mini vidalı apareyler
Heinz Winsauer

14:00-15:30

Sözlü Bildiri Oturumu-4

Oturum Başkanı: Bülent Baydaş, Furkan Dindaroğlu
SB-26 Doğuştan Tek-Taraflı Diş Eksikliği Olan Bireylerde Kraniyofasiyal İskeletin Vertikal Simetrisi
Demet Kaya, Merve Gonca
SB-27 Gömülü Maksiller Kanin Pozisyonu İle Maksiller Ark Genişliği ve Damak Kubbesi Arasındaki İlişki
Ahmet Karaman, Duygu Mansız
SB-28 Yüz Orta Hat Tespiti ve Asimetri Değerlendirmesinde Otomatik Yaklaşım: Ön Çalışma
Ebru Yurdakurban, Gökhan Serhat Duran, Serkan Görgülü
SB-29 Dizigotik İkizlerin Fasiyal Yumuşak Dokularının Üç Boyutlu Stereofotogrametri İle Karşılaştırılması
Elvan Önem Özbilen, Ece Abuhan, Sibel Biren
SB-30 Ortodontide Aktif Tedavi ve Retansiyon Tedavisi Boyunca Kullanılan Farklı Şeffaf Plak Materyallerinin Bisfenol Salınımlarının İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi
Esra Çifçi Özkan, Gülay Dumanlı Gök, Nazlı Ece Ordueri
SB-31 Kadın Hastalarda Debonding: Menstrüel Döngü Evresi ve Aromaterapinin Ortodontik Debonding Ağrısına Etkisi
Kevser Kurt Demirsoy, Süleyman Kutalmış Büyük, Tuğçe Alpaydın
SB-32 İskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip MP3cap büyüme ve gelişim dönemindeki kızlarda üst faringeal havayolunun değerlendirilmesi
Merve Kurnaz, Emine Kaygısız
SB-33 Sabit Ortodontik Tedavide Yetersiz Ağız Hijyenine Bağlı Oluşabilecek Komplikasyonlar Hakkında Hastaların Bilinç ve Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
Rumeysa Bilici Geçer, Derya Dursun
SB-34 Dijital iş akışıyla indirekt bonding tekniğinin klinik etkilerinin değerlendirilmesi
Serpil Çokakoğlu, Ezgi Çakır
SB-35 İndirekt Ortodontik Adezivlerden Salınan Artık Monomer Miktarlarının İn-Vitro Karşılaştırılması
Yasin Hezenci, Berat Serdar Akdeniz

15:30-16:00 Stant Alanı Ziyareti
16:00-17:00

KONFERANS-8

Oturum Başkanı: Ufuk Toygar Memikoğlu
Ortodontinin sanatı ‘Biyomekanik’ ile komplikasyonlar nasıl önlenir? Delal Dara Kılınç

17:00-18:00

KONFERANS-9

Oturum Başkanı: Ayşe Tuba Altuğ
Invisalign Sistemi ve Aligner Biyomekaniği
William Dayan

18:00-18:30 Stant Alanı Ziyareti
18:30-19:40

KONFERANS-10

Oturum Başkanı: Nejat Erverdi
Açık kapanış tedavisi: Ameliyatsız, ameliyatlı veya şeffaf plak kararı
Ravindra Nanda

20:00

ÖDÜL TÖRENİ ve KAPANIŞ

Top